Hillerød kommune betaler over 60.000 kr til bistandsklients ferieophold i hjemlandet

Hillerød kommune har i 2015 betalt over 60.000 kr til ferieophold i udlandet for en bistandsklient og hendes 3 børn. De 10 ugers ferie i bistandsklientens hjemland Uganda, sammen med hendes 3 børn beløber sig til over 60.000 kr i flybilletter og ophold. Bistandsklienten der ikke er dansk statsborger stod i perioden ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Ligeledes var børnene hverken ikke i børnehave eller skole i denne periode. Redaktionen har forsøgt at få en kommentar fra Mette Neerup, socialrådgiveren der har siddet med sagen hos Hillerød kommune, men uden held.

Udover omkostningerne på 60.000 kr til ferieopholdet har Hillerød Kommune udbetalt yderligere på 70.000 kr i form at dagpenge, tilskud til husleje her i Danmark samt dagistitutioner i samme periode til bistandsklienten.

I samme periode har Hillerød Kommune villet spare 13 millioner kroner på ældreområdet ved at skære 36 stillinger på plejecentrene bort.

/URNews24.com